Vostede está aquí

Resultados

Urogallo cantábrico. Foto: José Luis Benito/Esgenera

As actuacións do proxecto LIFE+ Urogallo cantábrico están encamiñadas a frear o declive desta subespecie endémica da Península Ibérica e fomentar a súa recuperación. As accións desenvólvense entre outubro de 2010 e decembro de 2016 en 16 Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e para a súa realización o proxecto conta co asesoramento de científicos e técnicos expertos nas diferentes materias.